Jesteś tutaj

ZP.271.52.2018 „Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie w ramach zadania pn.: „Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej”. „Rozwój sieci dróg miejskich – budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie”.

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.52.2018 „Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie w ramach zadania pn.: „Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej”. „Rozwój sieci dróg miejskich – budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie”.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 22-10-2018 r. do godz.10:00.

LINKI