Jesteś tutaj

ZP.271.14.2018 CZĘŚĆ I. Pełnienie nadzoru autorskiego wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej na zadaniu: Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona- etap II. CZĘŚĆ II. Pełnienie nadzoru autorskiego

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.14.2018 CZĘŚĆ I. Pełnienie nadzoru autorskiego wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej na zadaniu: Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona- etap II. CZĘŚĆ II. Pełnienie nadzoru autorskiego wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej na zadaniu: Budowa ul. Jaćwieskiej w Augustowie.

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 26-02-2018 r. do godz.10:00.

LINKI