Jesteś tutaj

W Augustowie powstanie nowa sieć gazowa.

Augustów, podobnie jak większość polskich miast, od wielu lat boryka się z problem czystości powietrza w okresie jesienno- zimowym. Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik przedstawił dwukierunkowy program służący poprawie jakości powietrza na terenie miasta. Pierwszym kierunkiem działań samorządu jest gazyfikacja miasta, drugim zaś wykorzystanie istniejącej już miejskiej sieci ciepłowniczej.

Grzegorz Mackiewicz dyrektor Oddziału Gazowniczego w Białymstoku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. poinformował, iż spółka dysponuje środkami finansowymi na gazyfikację Augustowa. Gazyfikacja polegała będzie na rozprowadzeniu gazu ziemnego skroplonego. Plan sieci zaprojektowany będzie w oparciu o złożone przez augustowskie przedsiębiorstwa deklaracje zapotrzebowania. Wczesną wiosną ogłoszony zostanie przetarg na dokumentację projektową gazociagu. Najprawdopodobniej w przyszłym roku, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ruszą prace budowlane. W przyszłości będzie możliwość przyłączenia Augustowa do liniowej sieci gazowej.

Z punktu widzenia technologicznego oraz ekonomicznego nie ma możliwości wykonania sieci na terenie całego miasta, dlatego też jednocześnie będziemy rozwijać miejską sieć ciepłowniczą- powiedział burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. Pamiętajmy również o Strefie Aktywności Gospodarczej- posiadanie dostępu do źródła energii jakim jest gaz stanowić będzie kolejny atrybut, który zwiększy atrakcyjność naszych terenów inwestycyjnych- dodał burmistrz.

Wojciech Krzywiński, przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  "GIGA" Sp. z o.o. zwrócił uwagę na konieczność podjęcia kompleksowych działań mających na celu wzrostu liczby gospodarstw domowych przyłączonych do miejskiej sieci: „Główną barierą są wysokie koszty podłączenia, dlatego też szukamy środków zewnętrznych, pozyskanie których umożliwi obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców”.

 

GALERIA

ARTYKUŁY POWIĄZANE