Jesteś tutaj

Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z poźn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn.PODLASIANKA JESTEM” – OPRACOWANIE SUITY TAŃCÓW PODLASKICH JAKO WZBOGACENIE OFERTY ARTYSTYCZNEJ ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „BYSTRY” NA ARENIE OGÓLNOPOLSKIEJ I MIĘDZYNARODOWEJ zgłoszona przez Towarzystwo Młodego Krechowiaka.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty istnieje możliwość zgłaszania uwag pocztą elektroniczną na adres: promocja@urzad.augustow.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów.

PLIKI