Jesteś tutaj

Zmiany w prawie meldunkowym

E-meldunek

Aby zameldować się przez internet, należy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl. Warunkiem skorzystania z tej formuły jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP albo podpisu elektronicznego.

Profil ePUAP umożliwia podpisywanie i wysyłanie dokumentów urzędowych przez internet. Można go założyć między innymi za pomocą internetowego konta bankowego.

Obowiązek meldunkowy

Obecnie meldunek nie jest wpisywany do dowodów osobistych, ale nadal obowiązuje. Każda osoba z polskim obywatelstwem przebywająca na terenie RP powinna zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dni.

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

Zameldowanie i wymeldowanie

Znowelizowana ustawa wprowadza także zmiany w formularzu meldunkowym, pozwalające na zameldowanie na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego przy użyciu jednego formularza (dotyczy to też zameldowania na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego).

Wcześniej planowano, że od 2018 r. w ogóle zniknie obowiązek meldunkowy. Tak się nie stało, bo MSWiA uznało, że pozostawienie obowiązku meldunkowego jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obowiązków administracji publicznej, chodzi m.in. o głosowanie w wyborach oraz o świadczenia społeczne, emerytury i renty.

PESEL od razu z dowodem

Zmiany umożliwiają otrzymanie numeru PESEL przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego. Obecnie obywatele polscy zamieszkujący w Polsce, którzy nie mają numeru PESEL, a chcący otrzymać dowód osobisty, muszą w pierwszej kolejności ubiegać się o numer PESEL, składając wniosek do organu gminy, a dopiero potem wnioskować o wydanie dowodu osobistego.

PESEL dla cudzoziemców

Zmiany w ustawie o ewidencji ludności dotyczą także przepisów związanych z nadawaniem numeru PESEL obcokrajowcom. Po zmianach mają go dostawać wszyscy cudzoziemcy meldujący się na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski.