Jesteś tutaj

Obrady Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego odbywają się w Augustowie

Rozpoczynając spotkanie, gospodarz Augustowa, burmistrz Wojciech Walulik zaprezentował dorobek i walory miasta, ze szczególnym naciskiem na ogromny potencjał turystyczny  oraz uzdrowiskowy. Burmistrz zwrócił również uwagę na możliwości rozwoju,  dzięki strefie aktywności gospodarczej będącej częścią Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, która zostanie otwarta dla inwestorów już  w październiku 2017r. Wojciech Walulik podkreślił, że działania wewnątrz strefy będą z pewnością miały wpływ na rozwój okolicznych gmin wiejskich i będą sprzyjały ich wzrostowi.

Marszałek Województwa Podlaskiego nakreślił strategie rozwoju gmin w województwie w zakresie lecznictwa i rozbudowy infrastruktury, która zostanie wprowadzona w gminach od 1 października 2017r. Zaprezentowana idea to szereg działań, które przyniosą wymierne korzyści w zakresie rozwoju gmin wiejskich.

Podczas debaty także podsumowano dotychczasową działalność Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  oraz zostały przyjęte uchwały w zakresie Statutu Związku.
 

GALERIA

Zgromadzenie Zwiazku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Zgromadzenie Zwiazku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Zgromadzenie Zwiazku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Zgromadzenie Zwiazku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Zgromadzenie Zwiazku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Zgromadzenie Zwiazku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego