Jesteś tutaj

Pomost na Bielniku grozi katastrofą budowlaną

Pomost na lubianej przez mieszkańców Augustowa plaży w dzielnicy Borki jest obecnie w katastrofalnym stanie, co zostało wielokrotnie stwierdzone przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. Pomost przez długi czas, zgodnie z zaleceniami tego organu, był zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, jednak po jakimś czasie ogrodzenie zostało zdemontowane przez osoby trzecie. W tym roku pomost został samowolnie naprawiony. Podczas ponownej kontroli przeprowadzonej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dn. 28.07.2017 r., Gmina Miasto Augustów po raz kolejny wezwana została do trwałego zabezpieczenia pomostu przed dostępem osób postronnych i do dodatkowego oznakowania obiektu, co zostało wykonane w poniedziałek, 31 lipca 2017 r. W opinii Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zły stan techniczny elementów pomostu może stanowić potencjalne zagrożenie dla osób korzystających z tego urządzenia wodnego.
 
17 czerwca 2016 r. Gmina Miasto Augustów otrzymała pozwolenie wodno-prawne na rozbiórkę pomostu, które w związku z procedurą odwoławczą uprawomocniło się dopiero po kilku miesiącach. Pozwolenie wodno-prawne jest niezbędnym załącznikiem do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. W tej chwili trwa procedura uzyskania tego pozwolenia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
 
Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik dąży do jak najszybszego zakończenia trwającego od lat sporu i rozbiórki stanowiącego zagrożenie dla mieszkańców pomostu. Samorząd Augustowa, po rozebraniu niszczejącego obiektu wodnego, planuje stworzenie w tym miejscu estetycznie zagospodarowanej, zadbanej i bezpiecznej plaży, która przez wiele lat będzie służyć mieszkańcom i turystom odwiedzającym Augustów. Po konsultacjach z mieszkańcami i uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem pozwoleń planowana jest także budowa nowego, bezpiecznego pomostu oraz dalb do cumowania tradycyjnych łódek augustowskich.
 

GALERIA

Ogrodzenie przy pomoście na plaży Bielnik