Jesteś tutaj

ZP.271.32.2017 „Dostawa i montaż toalet kontenerowych oraz wiaty śmietnikowej”- POWTÓRKA

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.32.2017 „Dostawa i montaż toalet kontenerowych oraz wiaty śmietnikowej”- POWTÓRKA

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 14-06-2017 r. do godz.10:00.

LINKI