Jesteś tutaj

Budujemy kolejne ulice we współpracy z mieszkańcami

W środę, 31 maja burmistrz Augustowa Wojciech Walulik i mieszkańcy ulic: Miętowej, Rucianej i Ziołowej podpisali umowy na przebudowę kolejnych miejskich ulic.

Przebudowane ulice: Miętowa, Ruciana i Ziołowa będą posiadały nawierzchnie z mieszanki mineralno – bitumicznej obramowanej krawężnikami betonowymi. Zjazdy do posesji będą wykonane z kostki brukowej betonowej.  Po spełnieniu wszystkich formalności zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę zadania.

Program „Rozwoju sieci dróg miejskich” zakłada przebudowę, czyli utwardzenie jezdni poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej bądź kostki brukowej betonowej na ulicach, których mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej partycypują w kosztach realizacji przedsięwzięcia, zakładając komitety budowy swoich ulic. Wkład od mieszkańców wynosi 1000 lub 1500 zł od nieruchomości. Obecnie założonych jest już ponad 40 komitetów.

W ciągu najbliższych miesięcy po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i zakończeniu procedur prawnych, będą podpisywane umowy z komitetami mieszkańców na budowę kolejnych ulic.

GALERIA

Budujemy kolejne ulice we współpracy z mieszkańcami
Budujemy kolejne ulice we współpracy z mieszkańcami