Jesteś tutaj

Szkolne projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

W środę, 24 maja 2017 r. Burmistrz Miasta Augustowa podpisał umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na dofinansowanie dwóch projektów, które będą realizowane w augustowskich szkołach.

Projekt „2 jest OK – indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie” będzie realizowany w okresie 01.03.2017 r. – 31.01.2019 r. Wartość projektu to 1.068.840,60 w tym dofinansowanie wynosi 1.010.290,60.

Działania w projekcie:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia

- doradztwo edukacyjno-zawodowe.

- pozaszkolne wyjazdy kształtująco-rozwojowe.

- program stypendialny dla uczniów uzdolnionych.

- zajęcia wspierające uczniów zdolnych.

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

- szkolenia, warsztaty i kursy dla nauczycieli.

- zajęcia laboratoryjne.

- stworzenie sieci wewnątrzszkolnej.

Projekt „Edukompetentni” realizowany w Zespole Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie będzie realizowany w okresie 01.08.2017 r. – 30.06.2019 r. Wartość projektu to 801.629,06 w tym dofinansowanie wynosi 761.329,06.

Działania w projekcie:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, korekcyjno-kompensacyjne.

- pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych.

- zajęcia laboratoryjne, warsztaty, wycieczki.

- doradztwo zawodowe, zajęcia z przedsiębiorczości.

- zakup wyposażenia do pracowni i pomocy dydaktycznych.

- szkolenia, warsztaty i kursy dla nauczycieli.

 

Szczegółowe informacje o projektach i rekrutacji u dyrektorów szkół i w biurze projektu:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie, ul. Rajgrodzka 1, tel. 87 643 28 55
  • Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, ul. Nowomiejska 41, tel. 87 643 22 30
  • Zespół Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie, ul. Mickiewicza 1, tel. 87 643 51 08
  • Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Mickiewicza 1, tel. 87 643 23 19