Jesteś tutaj

ZP.271.19.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa skate parku w Augustowie”.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.19.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa skate parku w Augustowie”.

 Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 27-04-2017 r. do godz.10:00.