Jesteś tutaj

Augustowskie Dni Lasu, czyli 1000 drzew na minutę

W środę, 12 kwietnia świętowaliśmy Dni Lasu w Augustowie. Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik wraz z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 6 sadził sosny w Leśnictwie Lipowiec, na terenie Nadleśnictwa Augustów.

– Dziękuję za zorganizowanie tej wspaniałej, społecznej i proekologicznej akcji – mówił burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. – Jako mieszkańcy Augustowa, który z trzech stron jest otoczony Puszczą Augustowską, jesteśmy przyzwyczajeni do bliskiej obecności lasu. Wydaje nam się czasem, że ten las był, jest i będzie z nami zawsze. A las żyje, zmienia się i to tylko dzięki wielkiej pracy leśników, którzy dokonują kolejnych nasadzeń, możemy wciąż cieszyć się i okazałą Puszczą i świeżym powietrzem – podkreślił Wojciech Walulik, burmistrz Augustowa. – Wielką sprawą dla Augustowa jest nasza wspólna dbałość o to bogactwo przyrodnicze, z którego jesteśmy dumni. Dlatego bardzo się cieszę, że dziś – w tak dużym gronie – sadzimy kolejne drzewa. Wszystkim nam zależy, aby także kolejne pokolenia mogły zachwycać się augustowskimi, sosnowymi lasami – dodał burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.

Augustowskie Dni Lasu zostały zorganizowane przez Nadleśnictwo Augustów. Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów Wojciech Szostak podkreślił, że w tym roku augustowscy leśnicy zasadzą 227 ha lasu, czyli ponad 1,3 mln drzew.

– Augustowskie Dni Lasu organizujemy, aby podkreślić znaczenie lasu w życiu człowieka – mówił Wojciech Szostak, nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów. – Lasy Państwowe każdego roku sadzą 0,5 mld drzew w całej Polsce, co oznacza, że co minutę sadzonych jest 1000 drzew. Wymiana pokoleń drzew w lesie jest niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania drzewostanu i o to na co dzień dbają leśnicy. Warto też dodać, że rosnące drzewa pochłaniają dwukrotnie więcej dwutlenku węgla, więc także z punktu widzenia człowieka ich sadzenie jest niezwykle ważne – dodał nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów Wojciech Szostak.

O potrzebie dbałości o las augustowski przekonywał także Paweł Jakubiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, który zachęcał do wykorzystywania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa do zgłaszania przypadków zaśmiecania lasu.

– Każdy użytkownik Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa może zgłosić fakt zaśmiecania lasu i dzikich wysypisk śmieci poprzez specjalną stronę internetową Policji umieszczoną na geoportalu – przekonywał Paweł Jakubiak, oficer prasowy KPP w Augustowie. – Policjanci w ciągu 3 dni podejmują interwencję w tej sprawie. Warto pamiętać, że zaśmiecanie lasu jest wykroczeniem i szkodzi środowisku – dodał Jakubiak.

Podczas Augustowskich Dni Lasu sosny w Leśnictwie Lipowiec sadziły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie. Świeżo zasadzony las został oznaczony tablicą upamiętniającą wydarzenie i znajduje się nieopodal Dworca Kolejowego PKP przy ul. Dworcowej w Augustowie.
 

GALERIA

Augustowskie Dni Lasu, czyli 1000 drzew na minutę
Augustowskie Dni Lasu, czyli 1000 drzew na minutę
Augustowskie Dni Lasu, czyli 1000 drzew na minutę
Augustowskie Dni Lasu, czyli 1000 drzew na minutę
Augustowskie Dni Lasu, czyli 1000 drzew na minutę
Augustowskie Dni Lasu, czyli 1000 drzew na minutę
Augustowskie Dni Lasu, czyli 1000 drzew na minutę
Augustowskie Dni Lasu, czyli 1000 drzew na minutę
Augustowskie Dni Lasu, czyli 1000 drzew na minutę
Augustowskie Dni Lasu, czyli 1000 drzew na minutę