Jesteś tutaj

Zgłaszanie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Założyciel (osoba prawna lub osoba fizyczna) składa wniosek o założenie szkoły lub placówki niepublicznej łącznie ze statutem. W przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum  ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.

Wymagane dokumenty:

 1. Statut szkoły/placówki.
 2. Wykaz kadry pedagogicznej i dyrektora szkoły/placówki przewidzianych do zatrudnienia.
 3. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
 4. Opinię kuratora oświaty - w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
 5. Opinie Straży Pożarnej i Sanepidu zezwalające na prowadzenie działalności oświatowej.
 6. Akt własności, umowa najmu lub użyczenia lokalu.
 7. Informacja o warunkach lokalowych zapewniających:
 • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,
 • realizację innych zadań statutowych,
 • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Dokumenty potwierdzające oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę/placówkę:
 • dla osoby fizycznej – potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości, dla osoby prawnej - aktualny wypis z rejestru sądowego,
 • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał do wglądu).

Miejsce złożenia i odbioru:

Biuro Obsługi Klienta
ul. 3 Maja 60
Parter

Wydział Edukacji i Sportu
ul. Mickiewicza 1

Termin odpowiedzi:

30 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.

Uwagi:

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych, zawartych w zgłoszeniu, które powstały po wpisie do ewidencji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Augustów.

Sprawę prowadzi:

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: 87 643 23 19
E-mail: we@urzad.augustow.pl


Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 991 of /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM {locales_source} s LEFT JOIN {locales_target} t ON s.lid = t.lid AND t.language = :language WHERE s.source = :source AND s.context = :context AND s.textgroup = 'default'; Array ( [:language] => pl [:source] => A field which is not visible to the user, but is recorded with the submission. [:context] => ) in locale() (line 720 of /urzadaugustow/modules/locale/locale.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 484176265599d5585df8ae1.04788762 ) in lock_release_all() (line 269 of /urzadaugustow/includes/lock.inc).Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away' in /urzadaugustow/includes/database/database.inc:2171 Stack trace: #0 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(2171): PDOStatement->execute(Array) #1 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(683): DatabaseStatementBase->execute(Array, Array) #2 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(2350): DatabaseConnection->query('SELECT expire, ...', Array, Array) #3 /urzadaugustow/includes/lock.inc(167): db_query('SELECT expire, ...', Array) #4 /urzadaugustow/includes/lock.inc(146): lock_may_be_available('schema:runtime:...') #5 /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc(433): lock_acquire('schema:runtime:...') #6 /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc(455): DrupalCacheArray->set(Array) #7 [internal function]: DrupalCacheArray->__destruct() #8 {main} thrown in /urzadaugustow/includes/database/database.inc on line 2171