Jesteś tutaj

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Wypełnij wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 2. Zaznacz na wniosku, czy wypis i wyrys zostanie odebrany osobiście, czy też ma zostać wysłany pocztą.
 3. Do wniosku dołącz:
  1. dowód uiszczonej podstawowej opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność dopłaty, w zależności od objętości wypisu i wyrysu, łączna opłata nie przekroczy 250 zł,
  2. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu Wnioskodawcy wraz z opłatą skarbową 17 zł, jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
  3. mapę z zaznaczonymi granicami terenu, którego ma dotyczyć wypis i wyrys - w przypadku inwestycji liniowej lub gdy wypis i wyrys będzie dotyczył części działki. 
 4. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 5. O możliwości odbioru dokumentu zostaniesz powiadomiony telefonicznie. Jednocześnie zostaniesz powiadomiony o ewentualnej konieczności dopłaty opłaty skarbowej. 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 2. Załączniki wymienione w formularzu wniosku.

Opłaty:

a. od wypisu i wyrysu - wysokość opłaty skarbowej zależna jest od ilości stron formatu A4 wchodzących w skład wypisu i wyrysu:

- od wypisu: do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł,

- od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą stronę formatu A4 - 20 zł, ale nie więcej niż 200 zł.

b.17 zł - opłata skarbowa za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

 

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Miejski w Augustowie
Biuro Obsługi Klienta
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
Parter
 
Miejsce odbioru wypisu i wyrysu:
Urząd Miejski w Augustowie
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, pok. 28
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
I Piętro lub za pośrednictwem poczty. 
 

Termin odpowiedzi:

Wniosek złożony z kompletem danych załatwiany jest średnio w ciągu 2 tygodni, maksymalnie - w ciągu 1 miesiąca. 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 1. Część terenów miasta Augustowa nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. W przypadku wątpliwości, czy wnioskowana nieruchomość posiada plan miejscowy należy zadzwonić pod numer 87 643 42 17 lub 87 643 42 16.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Sprawę prowadzi:

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, pok. 28.
Wioletta Wasilewska
Tel.: 87 643 42 17

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 991 of /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM {locales_source} s LEFT JOIN {locales_target} t ON s.lid = t.lid AND t.language = :language WHERE s.source = :source AND s.context = :context AND s.textgroup = 'default'; Array ( [:language] => pl [:source] => A field which is not visible to the user, but is recorded with the submission. [:context] => ) in locale() (line 720 of /urzadaugustow/modules/locale/locale.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 98591366159c672abb16ae1.31394247 ) in lock_release_all() (line 269 of /urzadaugustow/includes/lock.inc).Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away' in /urzadaugustow/includes/database/database.inc:2171 Stack trace: #0 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(2171): PDOStatement->execute(Array) #1 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(683): DatabaseStatementBase->execute(Array, Array) #2 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(2350): DatabaseConnection->query('SELECT expire, ...', Array, Array) #3 /urzadaugustow/includes/lock.inc(167): db_query('SELECT expire, ...', Array) #4 /urzadaugustow/includes/lock.inc(146): lock_may_be_available('schema:runtime:...') #5 /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc(433): lock_acquire('schema:runtime:...') #6 /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc(455): DrupalCacheArray->set(Array) #7 [internal function]: DrupalCacheArray->__destruct() #8 {main} thrown in /urzadaugustow/includes/database/database.inc on line 2171