Jesteś tutaj

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  2. Wnieś opłatę skarbową za wydanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej złóż w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie.
  4. W przypadku, gdy wniosek będzie niekompletny, organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli we wskazanym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Opłaty:

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
  • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
  • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia:

Biuro Obsługi Klienta
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
Parter

Miejsce odbioru:

Wydział Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 4
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
Parter
lub za pośrednictwem poczty

Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Uwagi:

W przypadku nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe albo przeznaczonej pod tego rodzaju zabudowę udzielona będzie bonifikata w wysokości 60% od opłaty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z  2012 r. poz. 83 z późn. zm.)

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Sprawę prowadzi:

Wydział Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 4
tel. 87 643 42 23