Jesteś tutaj

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Wypełnij deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 2. W przypadku, gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości - dołącz pełnomocnictwo do podpisania deklaracji.
 3. Złóż deklarację w Urzędzie Miejskim, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Pełnomocnictwo do podpisania deklaracji – w przypadku, gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości.

Opłaty:

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa.

Od stycznia 2017r. Urząd Miejski w Augustowie uruchomi indywidualne rachunki przypisane dla podatnika, które umożliwią automatyczną identyfikację tytułu płatności danego rodzaju podatku i opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zobowiązani do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku dla tej opłaty.

Do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty należy dokonywać na rachunek

Nr: 28 1240 5787 1111 0010 7154 5979

 

Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia:

Urząd Miejski w Augustowie
Biuro Obsługi Klienta
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
Parter

Termin odpowiedzi:

Brak

Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi:

 1. Do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są właściciele nieruchomości (w tym: współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy, zarządy wspólnot mieszkaniowych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości wspólnej, użytkownicy wieczyści, inne podmioty władające nieruchomością).
 2. Podstawa opłaty:
  - w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  - od gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem ilości osób zamieszkałych;
  - w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – za jednorazowe opróżnienie pojemnika w zależności od jego wielkości;
  - w przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - ryczałt roczny.
 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku.
 4. Jeżeli zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty, opłata ulega podwyższeniu lub obniżeniu za miesiąc, w którym nastąpiło to zdarzenie. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego faktu (na formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaznaczyć, że jest to nowa deklaracja). Jeżeli uiszczono już opłatę za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, należy dokonać dopłaty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013.1399)

Załączniki do pobrania:

 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Załącznik DL do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
 • Załącznik NZ do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Załącznik ZA do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Joanna Kułakowska
e-mail: joanna.kulakowska@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 80 64, 87 643 80 63


Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 991 of /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM {locales_source} s LEFT JOIN {locales_target} t ON s.lid = t.lid AND t.language = :language WHERE s.source = :source AND s.context = :context AND s.textgroup = 'default'; Array ( [:language] => pl [:source] => A field which is not visible to the user, but is recorded with the submission. [:context] => ) in locale() (line 720 of /urzadaugustow/modules/locale/locale.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 16653604558d5279d293d54.98896662 ) in lock_release_all() (line 269 of /urzadaugustow/includes/lock.inc).Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away' in /urzadaugustow/includes/database/database.inc:2171 Stack trace: #0 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(2171): PDOStatement->execute(Array) #1 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(683): DatabaseStatementBase->execute(Array, Array) #2 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(2350): DatabaseConnection->query('SELECT expire, ...', Array, Array) #3 /urzadaugustow/includes/lock.inc(167): db_query('SELECT expire, ...', Array) #4 /urzadaugustow/includes/lock.inc(146): lock_may_be_available('schema:runtime:...') #5 /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc(433): lock_acquire('schema:runtime:...') #6 /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc(455): DrupalCacheArray->set(Array) #7 [internal function]: DrupalCacheArray->__destruct() #8 {main} thrown in /urzadaugustow/includes/database/database.inc on line 2171