Opłata targowa

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
 2. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.
 3. Inkasentami opłaty targowej są:
 • na targowisku miejskim przy ul. Nowomiejskiej i w innych miejscach, w których prowadzony jest handel – dzierżawca targowiska miejskiego, z którym zawarta jest umowa dzierżawy - ATBS „KODREM” SPÓŁKA Z O.O.
 • na targowisku przy ul. Wypusty – Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Augustowie.
 1. Dzienne stawki opłaty targowej na obszarze miasta Augustowa określone są Uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie nr XVII/148/15 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2015 roku poz. 4289).

Opłaty:

Dzienne stawki opłaty targowej:

 1. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra:
 • artykułów spożywczych własnej produkcji rolnej 1,50zł;
 • artykułów jubilerskich, zegarków, futer 12,00zł;
 • artykułów przemysłowych 4,00zł.
 1. Przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych:
 • z wozu konnego 1,00zł;
 • z ciągnika z przyczepą jednoosiową 6,00zł;
 • z ciągnika z przyczepą 8,50zł;
 • z samochodu osobowego, przyczepy o ładowności do 0,5 t, campingu 15,00zł;
 • z samochodu osobowego z przyczepą o ładowności do 0,5 t 18,50zł;
 • z samochodu dostawczego o ładowności do 1 t 16,50zł;
 • z samochodu dostawczego o ładowności do 5 t 21,00zł;
 • z samochodu dostawczego o ładowności powyżej 5 t 25,50zł;
 • z platformy, przyczepy 29,00zł;
 • z wózka ręcznego, leżaka, stolika 6,00zł.
 1. Przy sprzedaży z budki handlowej, wiaty, namiotu, straganu, placu:
 • do 3m2 zajmowanej powierzchni 6,00zł;
 • do 4m2 zajmowanej powierzchni 7,50zł;
 • powyżej 4m2 do 6m2 zajmowanej powierzchni 10,00zł;
 • powyżej 6m2 do 10m2 zajmowanej powierzchni 14,00zł;
 • powyżej 10m2 do 14m2 zajmowanej powierzchni 22,00zł;
 • powyżej 14m2 zajmowanej powierzchni 30,00zł.  
 1. Przy sprzedaży ze stołu pod zadaszeniem za każdy 1m2:
 • od sprzedaży artykułów własnej produkcji rolnej 2,50zł;
 • od sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych 7,00zł.
 1. Przy sprzedaży ze stołu bez zadaszenia za każdy 1m2:
 • od sprzedaży własnej produkcji rolnej 2,00zł;
 • od sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych 6,00zł.
 1. Przy sprzedaży artykułów ze straganu ubraniowego – stojaka: 9,50zł.

Uwagi:

 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
 2. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.
 3. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.
 4. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.
 5. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.
 6. Zwolnienia z podatku od opłaty targowej określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 613 z późn. zm.).
 3. Uchwała nr XVII/148/15 w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2015 roku poz. 4289).

Sprawę prowadzi:

Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: 87 643-42-29, 87 643- 80-54
E-mail: podatki.oplaty@urzad.augustow.pl


Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 991 of /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM {locales_source} s LEFT JOIN {locales_target} t ON s.lid = t.lid AND t.language = :language WHERE s.source = :source AND s.context = :context AND s.textgroup = 'default'; Array ( [:language] => pl [:source] => A field which is not visible to the user, but is recorded with the submission. [:context] => ) in locale() (line 720 of /urzadaugustow/modules/locale/locale.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 1725843601592bcf639a3e53.48934961 ) in lock_release_all() (line 269 of /urzadaugustow/includes/lock.inc).Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away' in /urzadaugustow/includes/database/database.inc:2171 Stack trace: #0 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(2171): PDOStatement->execute(Array) #1 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(683): DatabaseStatementBase->execute(Array, Array) #2 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(2350): DatabaseConnection->query('SELECT expire, ...', Array, Array) #3 /urzadaugustow/includes/lock.inc(167): db_query('SELECT expire, ...', Array) #4 /urzadaugustow/includes/lock.inc(146): lock_may_be_available('schema:runtime:...') #5 /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc(433): lock_acquire('schema:runtime:...') #6 /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc(455): DrupalCacheArray->set(Array) #7 [internal function]: DrupalCacheArray->__destruct() #8 {main} thrown in /urzadaugustow/includes/database/database.inc on line 2171