Opłata miejscowa

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Osiedla Wschód i Osiedla Zachód – jednostek pomocniczych Miasta Augustowa.
 2. Dzienne stawki opłaty miejscowej na obszarze miasta Augustowa określone są Uchwałą Nr XVII/146/15 Rady Miejskiej w Augustowie z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej.
 3. Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę za cały okres pobytu, najpóźniej w ostatniej jego dobie.
 4. Pobór opłaty miejscowej odbywa się w drodze inkasa.
 5. Opłatę od osób przebywających w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, schroniskach, obozowiskach turystycznych i innych jednostkach tego typu – pobierają kierownicy tych jednostek.
 6. Od osób przebywających w kwaterach prywatnych opłatę miejscową pobiera właściciel kwatery, Augustowska Organizacja Turystyczna w swojej siedzibie oraz od dnia 01.05.2017r. Pani Elżbieta Kamińska w siedzibie Biura Podróży "ELA - TRAVEL" Rynek Zygmunta Augusta 15/2  16-300 Augustów.
 7. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje inkasentom wynagrodzenie w wysokości 10% od sumy zainkasowanej opłaty.
 8. Do rozliczania przez inkasentów opłaty miejscowej służy kwitariusz przychodowy,który po zawarciu umowy zlecenia można pobrać w Wydziale Finansowym – pokój 5 i 16.

Opłaty:

Stawka opłaty miejscowej wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Osoby przebywające w kwaterach prywatnych mogą dokonać opłaty w siedzibie Augustowskiej Organizacji Turystycznej:
ul. Rynek Zygmunta Augusta 8 , 16–300 Augustów
Tel: (+48) 728-755-936
E-mail: aot@poczta.onet.eu

lub w siedzibie Biura Podróży "ELA -TRAVEL" - Elżbieta Kamińska, Rynek Zygmunta Augusta 15/2, 16-300 Augustów.

Uwagi:

Opłaty miejscowej nie pobiera się:

 1. pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. od osób przebywających w szpitalach;
 3. od osób niewidomych i ich przewodników;
 4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
 5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 613 z późn. zm.).
 3. Uchwała nr XVII/146/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2015 roku poz. 4287).
 4. Uchwała Nr XXXIII/302/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 marca 2017 roku  w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2017 roku poz. 1478).

Sprawę prowadzi:

Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: 87-643-42-22, 87-643 -80-54
E-mail: podatki.oplaty@urzad.augustow.pl


Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 991 of /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM {locales_source} s LEFT JOIN {locales_target} t ON s.lid = t.lid AND t.language = :language WHERE s.source = :source AND s.context = :context AND s.textgroup = 'default'; Array ( [:language] => pl [:source] => A field which is not visible to the user, but is recorded with the submission. [:context] => ) in locale() (line 720 of /urzadaugustow/modules/locale/locale.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 12372741815a17b4b21c1192.43701186 ) in lock_release_all() (line 269 of /urzadaugustow/includes/lock.inc).Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away' in /urzadaugustow/includes/database/database.inc:2171 Stack trace: #0 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(2171): PDOStatement->execute(Array) #1 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(683): DatabaseStatementBase->execute(Array, Array) #2 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(2350): DatabaseConnection->query('SELECT expire, ...', Array, Array) #3 /urzadaugustow/includes/lock.inc(167): db_query('SELECT expire, ...', Array) #4 /urzadaugustow/includes/lock.inc(146): lock_may_be_available('schema:runtime:...') #5 /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc(433): lock_acquire('schema:runtime:...') #6 /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc(455): DrupalCacheArray->set(Array) #7 [internal function]: DrupalCacheArray->__destruct() #8 {main} thrown in /urzadaugustow/includes/database/database.inc on line 2171