Jesteś tutaj

Głosowanie korespondencyjne

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij ZGŁOSZENIE zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 2. Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
 3. Udaj się do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106)  i dokonaj  zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 2. W przypadku wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyboru wójta, wyborca niepełnosprawny musi przedstawić kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość  (do wglądu).

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106).

Termin odpowiedzi:

Pakiet wyborczy dostarcza się wyborcy lub wyborca odbiera go osobiście w Urzędzie  Miejskim w Augustowie urzędzie gminy nie później niż w 7 dniu przed dniem wyborów.

Tryb odwoławczy:

Brak. Czynność materialno – techniczna.

Uwagi:

 1. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.
 2. Powyższe nie dotyczy wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyboru wójta – w tym wypadku głosować korespondencyjnie mogą tylko wyborcy niepełnosprawni.
 3. Jeżeli głosowanie dotyczy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej albo wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania.
 4. W przypadku, gdy w jednym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego jest wspólne dla wszystkich przeprowadzanych w danym dniu wyborów.
 5. W przypadku gdy Wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że wyborca zwrócił pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.
 6. Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 7. Pakiet wyborczy doręcza się, wydaje się wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r.  Nr 21, poz. 112).
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania. (Dz. U. z 2015 r. poz. 119).
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju. (Dz. U. z 2015 r. poz. 131).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o głosowanie korespondencyjne

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Kierownik Wydziału Elżbieta Czmoch-Oblacewicz
Tel.: 87 643 80 52
Email elzbieta.czmoch@urzad.augustow.pl

Inspektor Katarzyna Chmielewska
Tel.: 87 643 80 51
Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Mateusz Krzywicki
Tel.: 87 643 80 51
Email: mateusz.krzywicki@urzad.augustow.pl

 

POWIĄZANIA


Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 991 of /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM {locales_source} s LEFT JOIN {locales_target} t ON s.lid = t.lid AND t.language = :language WHERE s.source = :source AND s.context = :context AND s.textgroup = 'default'; Array ( [:language] => pl [:source] => A field which is not visible to the user, but is recorded with the submission. [:context] => ) in locale() (line 720 of /urzadaugustow/modules/locale/locale.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 212813794858ff421ba62604.89553709 ) in lock_release_all() (line 269 of /urzadaugustow/includes/lock.inc).Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away' in /urzadaugustow/includes/database/database.inc:2171 Stack trace: #0 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(2171): PDOStatement->execute(Array) #1 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(683): DatabaseStatementBase->execute(Array, Array) #2 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(2350): DatabaseConnection->query('SELECT expire, ...', Array, Array) #3 /urzadaugustow/includes/lock.inc(167): db_query('SELECT expire, ...', Array) #4 /urzadaugustow/includes/lock.inc(146): lock_may_be_available('schema:runtime:...') #5 /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc(433): lock_acquire('schema:runtime:...') #6 /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc(455): DrupalCacheArray->set(Array) #7 [internal function]: DrupalCacheArray->__destruct() #8 {main} thrown in /urzadaugustow/includes/database/database.inc on line 2171