Jesteś tutaj

Założenia ABO 2017

Rozmowa o Augustowskim Budżecie Obywatelskim z zastępcą burmistrza Augustowa Mirosławem Karolczukiem

Panie Burmistrzu, po raz kolejny oddajecie w ręce mieszkańców pieniądze z miejskiej kasy – tym razem jest to kwota o połowę wyższa niż w 2016 r., czyli 300 tysięcy złotych. 

Budżet obywatelski to nie tylko wydawanie pieniędzy z miejskiej kasy. To przede wszystkim angażowanie mieszkańców w bliskie im sprawy. Chcemy, aby augustowianie mieli poczucie, że ich głos się liczy, że ich pomysły są realizowane, że ich oczekiwania zostają spełnione. Chcemy, aby wszyscy mieszkańcy Augustowa poczuli się gospodarzami miejsca, w którym żyją. Aby wzięli współodpowiedzialność za zmiany, jakie zachodzą blisko nich. 
 
A po co to robicie? Sami chyba też dobrze wiecie, jakie są potrzeby Augustowa?
 
Jestem przekonany, że budżet obywatelski to przede wszystkim znakomite narzędzie komunikacji między władzami i samorządem a mieszkańcami. Zapewniam, że wsłuchujemy się w głos i potrzeby wszystkich mieszkańców, dlatego zachęcam, aby w kolejną edycję budżetu obywatelskiego zaangażować się w jeszcze większym stopniu. Każdy może zgłosić swój pomysł – zapraszamy seniorów, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, lokalnych przedsiębiorców, ludzi sportu i kultury do włączenia się w tegoroczną edycję ABO. Chcemy usłyszeć Wasz głos i poznać Wasze pomysły.
 
Dopiero co wybieraliśmy projekty do realizacji w 2016 roku, a już organizujecie kolejne głosowanie…?
 
Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego była organizowana w Augustowie z lekkim opóźnieniem – przypominam, że to Burmistrz i Rada Miejska wyłonieni w jesiennych wyborach w 2014 r. jako pierwsi dali mieszkańcom możliwość współdecydowania o przeznaczeniu pieniędzy z miejskiej kasy. Dziś, nauczeni doświadczeniem pierwszej edycji, zabieramy się za organizację ABO 2017 z dużym wyprzedzeniem, tak aby projekty wyłonione w głosowaniu organizowanym w grudniu 2016 r. mogły z powodzeniem być realizowane przez cały 2017 r. Dajemy też mieszkańcom znacznie więcej czasu na złożenie projektów – tym razem na zastanowienie się, jakie inicjatywy zgłosić do ABO 2017 mieszkańcy mają aż 2 miesiące. Chcemy także, aby weryfikacja formalno-prawna przez urzędników odbywała się w porozumieniu z autorami wniosków – chcemy informować ich na bieżąco o wprowadzanych przez nas poprawkach, np. w kosztorysie i dać im czas na wyrażenie w tej kwestii opinii. Dlatego etap weryfikacji wydłużyliśmy do 6 tygodni. I dajemy autorom wniosków prawie miesiąc na promocję zgłaszanych przez nich propozycji – kampania informacyjna przed głosowaniem potrwa prawie 3 tygodnie. Do głosowania przystąpimy więc dopiero w grudniu. To wystarczający czas, aby ze wszystkim zdążyć bez niepotrzebnego pośpiechu.
 
Jakie jeszcze wnioski wyciągnęliście po poprzedniej edycji?
 
Największą wprowadzoną przez nas zmianą jest przede wszystkim ograniczenie propozycji składanych do budżetu obywatelskiego do projektów twardych, czyli inwestycyjnych. Oznacza to, że w tej edycji budżetu zgłosić będzie można tylko pomysły na działania powiązane z zakupem środków trwałych, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 3 500 zł, a przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok. To wynik długiej dyskusji, jaka odbyła się w gronie członków Zespołu Koordynującego wprowadzenie ABO 2017 – radnych, urzędników i mieszkańców. Zgłaszane w ABO projekty muszą stanowić także funkcjonalną całość – pomysł nie może być etapem lub częścią większego projektu. W rezultacie realizacji pomysłu ma powstać ukończone i trwałe dzieło, które służyć będzie wszystkim mieszkańcom przez wiele lat. Pomysłów na takie działania jest oczywiście bez liku – to może być remont chodnika, budowa siłowni lub placu zabaw, nowa atrakcja turystyczna czy miejsce rekreacji. Najważniejsze, aby ich wartość mieściła się w 300 tys. zł i realizowane były na miejskim gruncie, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. 
 
To kiedy ruszacie z przygotowaniami?
 
My jako Urząd Miejski już jesteśmy gotowi na przyjmowanie wniosków – w tym roku będzie je można składać także elektronicznie. Kładziemy jednak większy nacisk na kompletność wniosków – dodawanie do nich załączników, takich jak wizualizacja czy szczegółowy kosztorys. Dzięki temu unikniemy nieporozumień między urzędnikami a autorami pomysłu na etapie realizacji projektu. Na wnioski mieszkańców poparte 25 podpisami czekamy do 22 września. Przez cały ten okres systematycznie będziemy prowadzić akcję informacyjną i promocyjną w mediach i przy wykorzystaniu portali społecznościowych.
 
Dziękuję za rozmowę.
 
/Wywiad zrealizowany 25 lipca 2016 r./