Jesteś tutaj

Turystyka i krajoznawstwo

Żeglarstwo dla każdego! – organizacja turystycznych regat żeglarskich

Projekt realizowany przez: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego z siedzibą w Augustowie

W okresie: od 1 maja 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Projekt polegał na organizacji i przeprowadzeniu regat żeglarskich na poziomie ogólnopolskim w terminie 5.08. – 7.08.2016r. Oddział PTTK w Augustowie dzięki wsparciu finansowym Miasta Augustowa przeprowadziła regaty promujące aktywność sportową oraz walory krajobrazowo – przyrodnicze i turystyczne Augustowa. W regatach o Puchar Burmistrza Augustowa i Augustów Cup wzięło udział 238 zawodników (w regatach o Puchar Burmistrza Augustowa wystartowało 38 załóg, a w Augustów Cup 26 załóg) z terenu całej Polski.

Koszt projektu: 14 200,00 zł, dotacja Miasta: 7 000,00 zł, co stanowi 49,3% projektu.

 

 

 

Konserwacja, odnowienie i popularyzacja szlaków rowerowych Pojezierza augustowskiego

Projekt realizowany przez: Augustowską Organizację Turystyczną

W okresie: od 1 maja 2016r. do 30 września 2016 r.

Projekt polegał na przeprowadzeniu kompleksowej konserwacji i odnowieniu szlaku rowerowego wokół jeziora Białego i Studzienicznego o długości 22,7 km. AOT dzięki wsparciu finansowym Miasta Augustowa przeprowadził konserwację szlaku, która polegała na przeprowadzeniu prac porządkowych (usunięciu samosiejek, gałęzi drzew i krzewów przysłaniających oznakowanie). Odnowione zostało również oznakowanie. Część znaków odtworzono w formie malowanej na drzewach,  a część zamontowano w formie znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej. W ramach realizacji zadania opracowano, wydrukowano i zamontowano na szlaku cztery tablice informacyjne zawierające mapę przebiegu całego szlaku (w jeż. polskim i angielskim). W celu popularyzacji turystyki rowerowej w rejonie Pojezierza Augustowskiego przeprowadzono również konkurs  krajoznawczo – fotograficzny z nagrodami.

Koszt projektu: 18 600,00 zł, dotacja Miasta: 13 000,00 zł, co stanowi 69,89 % projektu.