Jesteś tutaj

Rada miejska

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym miasta Augustowa. Rada Miejska powoływana jest w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Posiedzenia Rady Miejskiej są jawne i otwarte dla wszystkich mieszkańców. Protokoły z sesji Rady Miejskiej publikowane są w BIP Urzędu Miejskiego w Augustowie.

 

Skład Rady Miejskiej w Augustowie (kadencja 2018 – 2023)

Okręg Nazwisko i imię  
1 Bielawska Sylwia  
2 Bukłaho Tomasz  
3 Chudecki Mirosław  
4 Cieślik Leszek Stanisław
5

Dobrowolska Alicja

Przewodnicząca Rady Miejskiej

6
Harasim Rafał
7 Kleczkowska Aleksandra
8
Kleczkowski Marcin
9 Miklas Tomasz
10 Mroziewska Agnieszka
11 Ostapowicz Dariusz  
12 Piasecka Izabela Agnieszka  
13

Raczkowska Katarzyna

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

 
14 Roszkowska Jolanta Oneta  
15 Sieńko Adam
16 Sigillewska Aleksandra Maria  
17 Szczerbakow Mieczysław  
18 Sznejder Marek
19 Śleszyńska Magdalena
20 Walulik Wojciech
21 Zawadzki Mirosław  

Siedzibą Rady Miejskiej jest Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16 – 300 Augustów

tel. 87 643 42 15

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

tel. 87 643 42 15

 

Godziny przyjęć interesantów:

każdy poniedziałek w godzinach 13.00 -15.00