Jesteś tutaj

Rada miejska

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym miasta Augustowa. Rada Miejska powoływana jest w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Posiedzenia Rady Miejskiej są jawne i otwarte dla wszystkich mieszkańców. Protokoły z sesji Rady Miejskiej publikowane są w BIP Urzędu Miejskiego w Augustowie.

 

Skład Rady Miejskiej w Augustowie (kadencja 2014 – 2018)

 1. Sylwia Bielawska
 2. Tomasz Bukłaho – wiceprzewodniczący
 3. Filip Jerzy Chodkiewicz - przewodniczący
 4. Adam Cilulko
 5. Tomasz Dobkowski
 6. Jerzy Dobrowolski
 7. Aleksandra Kleczkowska
 8. Artur Kleczkowski
 9. Paweł Łukasz Kotwica
 10. Wojciech Szymon Krzywiński
 11. Joanna Lisek
 12. Bożenna Łukaszewicz
 13. Tomasz Miklas
 14. Dariusz Ostapowicz
 15. Piotr Piłasiewicz
 16. Jacek Truszkowski
 17. Magdalena Śleszyńska
 18. Józef Świątkowski
 19. Bogdan Wierzbicki
 20. Adam Wysocki
 21. Mirosław Zawadzki

 

Siedzibą Rady Miejskiej jest Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16 – 300 Augustów

tel. 87 643 42 15

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

tel. 87 643 42 15

e-mail: filip.chodkiewicz@urzad.augustow.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

każdy poniedziałek w godzinach 13.00 -15.00