Jesteś tutaj

NGO - DOTACJE

Dotacje na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa, o które wnioskować mogą organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty na rok 2018, przyznawane są zgodnie z Regulaminem przyznawania dotacji stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 896/17 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 8 grudnia 2017 r.
 
Poniżej publikujemy najważniejsze materiały dotyczące składania ofert w konkursach na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa, czyli:
  • Regulamin przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty na rok 2018;
  • Wzór oferty realizacji zadania publicznego;
  • Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert publikowane są na bieżąco w BIP UM Augustów oraz w dziale Aktualności.
 
Kontakt dla organizacji pozarządowych składających wnioski o dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa:
 
Michał Kotarski
 
tel. 87 643 80 59
 
 
Urząd Miejski w Augustowie
 
ul. Brzostowskiego 2, pokój 201.

LINKI