Jesteś tutaj

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017 r.

 

 

„NA KRÓLEWSKIM SZLAKU” – organizacja warsztatów tanecznych dla członków Zespołu Tańca Ludowego „Bystry” połączonych z opracowaniem

i przygotowaniem programu tanecznego na obchody 460-lecia Miasta Augustowa

 

Projekt realizowany przez: Towarzystwo Młodego Krechowiaka

 W okresie: od 1 marca 2017 r. do 31 maja 2017 r.

Projekt polegał na opracowaniu programu artystycznego pn. „Na królewskim szlaku”, który zaprezentowany został 20 maja na miejskich obchodach z okazji 460-lecia Miasta Augustowa oraz przeprowadzeniu 3 dwudniowych warsztatów wyjazdowych do Dowspudy (dwa wyjazdy w marcu –grupa I i II oraz jednego wyjazdu w kwietniu dla grupy III).

Koszt projektu: 13 975,00 zł, dotacja Miasta: 7 500,00 zł, co stanowi 53,67% projektu.

 

 

 

Spotkania pod chmurką 2017 r.

Projekt realizowany przez:  Fundacja Mamy Mamy

W okresie:  od 17 kwietnia 2017 do 2 lipca 2017

Projekt polegał na wspieraniu i promocji czytelnictwa poprzez przedstawienie jego w atrakcyjnej formie – czytanie na łonie natury, a także upowszechnianie kultury i edukacja kulturalna dzieci i dorosłych.  Podczas 2 spotkań (20. 05. 2017 i 1. 07. 2017 r.) przeprowadzono warsztaty z książką dla maluszków i rodziców, przeprowadzono warsztaty z animacji poklatkowej dla 3 grup, opracowano 10 scenariuszy zabaw i recenzji pozycji literackich dla najmłodszych oraz przeprowadzono warsztaty dla rodziców związane z promocją czytelnictwa.

Koszt projektu: 7 491,19 zł, dotacja Miasta: 3 800,00 zł, co stanowi 67,163% projektu.

 

 

Augustów w baśni i legendzie

Projekt realizowany przez:    Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Augustowie

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym

W okresie: od 8 maja 2017 do 7 czerwca 2017 r.

Projekt polegał na przeprowadzeniu imprezy czytelniczej pod nazwą: „Augustów w baśni i legendzie” dla dzieci z augustowskich szkół podstawowych w ramach 460-lecia Augustowa. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Augustowie dzięki wsparciu finansowemu Miasta Augustowa przeprowadziło 5 godzin spotkań z bajarzami z grupy „Galeon Baśni”, którzy zapoznali uczniów augustowskich szkół podstawowych z legendami o Augustowie. W spotkaniach wzięło udział 250 uczniów z czterech augustowskich szkół augustowskich.

Koszt projektu: 1 182,00 zł, dotacja Miasta: 840,00 zł, co stanowi 71,1% projektu.