Jesteś tutaj

Komisje

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Augustowie zwoływane są według potrzeb. Protokoły z posiedzeń komisji publikowane są w BIP Urzędu Miejskiego w Augustowie.

 

Składy komisji Rady Miejskiej w Augustowie:

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Leszek Stanisław Cieślik

2

Dariusz Ostapowicz

3

Tomasz Dobkowski

Wiceprzewodniczący Komisji

4

Jolanta Oneta Roszkowska -

Przewodnicząca Komisji

5

Rafał Harasim

6

Mirosław Zawadzki

 

Komisja d/s Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Alicja Dobrowolska

2

Leszek Stanisław Cieślik

3

Adam Sieńko

4

Emilian Jasyen Al-Khameri -

Wiceprzewodniczący Komisji

5

Marcin Kleczkowski

6

Izabela Agnieszka Piasecka

7

Aleksandra Maria Sigillewska -

Przewodnicząca Komisji

8

Tomasz Dobkowski

9

Jolanta Oneta Roszkowska

10

Mirosław Chudecki

11

Rafał Harasim

12

Agnieszka Mroziewska

13

Tomasz Miklas

 

Komisja Społeczno-Oświatowa Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Mirosław Chudecki

2

Rafał Harasim

3

Tomasz Miklas

4

Izabela Agnieszka Piasecka

5

Katarzyna Raczkowska

6

Aleksandra Maria Sigillewska -

Przewodnicząca Komisji

7

Marek Sznejder

8

Mirosław Zawadzki -

Wiceprzewodniczący Komisji

 

Komisja Uzdrowiskowa Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Sylwia Bielawska -

Wiceprzewodnicząca Komisji

2

Agnieszka Mroziewska

3

Dariusz Ostapowicz -

Przewodniczący Komisji

4

Izabela Agnieszka Piasecka

5

Katarzyna Raczkowska

6

Mieczysław Szczerbakow

7

Marek Sznejder

8

Adam Sieńko
9

Wojciech Walulik

 

Komisja Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Sylwia Bielawska

2

Alicja Dobrowolska

3

Mirosław Chudecki -

Wiceprzewodniczący Komisji

4

Rafał Harasim

5

Tomasz Dobkowski -

Wiceprzewodniczący Komisji

6

Tomasz Miklas

7

Dariusz Ostapowicz -

Przewodniczący Komisji

8

Izabela Agnieszka Piasecka

9

Adam Sieńko

10

Mieczysław Szczerbakow

11

Marek Sznejder

12

Magdalena Śleszyńska

13

Mirosław Zawadzki

14

Marcin Kleczkowski

 

 Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Sylwia Bielawska

2

Alicja Dobrowolska

3

Leszek Stanisław Cieślik

4

Marcin Kleczkowski

5

Tomasz Miklas -

Wiceprzewodniczący Komisji

6

Marek Sznejder -

Przewodniczący Komisji

7

Aleksandra Maria Sigillewska

 

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Sylwia Bielawska -

Przewodnicząca Komisji

2

Emilian Jasyen Al-Khameri

3

Agnieszka Mroziewska

4

Jolanta Oneta Roszkowska -

Wiceprzewodnicząca Komisji

5

Leszek Stanisław Cieślik

 

Prace komisji wspiera organizacyjnie:

Wydział Organizacyjno – Prawny pok. nr 23

tel. 87 643 42 15

e-mail: beata.filipow@urzad.augustow.pl; emilia.putynska@urzad.augustow.pl