Jesteś tutaj

Komisje

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Augustowie zwoływane są według potrzeb. Protokoły z posiedzeń komisji publikowane są w BIP Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Składy komisji Rady Miejskiej w Augustowie

 

Komisja Rewizyjna

1. Jerzy Dobrowolski

2. Aleksandra Kleczkowska

3. Tomasz Miklas– zastępca przewodniczącego

4. Joanna Lisek

5. Piotr Piłasiewicz – przewodniczący Komisji

6. Bogdan Wierzbicki

 

Komisja do spraw Budżetu

1. Aleksandra Kleczkowska – przewodnicząca Komisji

2. Paweł Łukasz Kotwica

3. Bożenna Łukaszewicz

4. Piotr Piłasiewicz

5. Magdalena Śleszyńska

6. Józef Świątkowski – zastępca przewodniczącej Komisji

7. Jacek Truszkowski

 

Komisja Rozwoju

1. Sylwia Bielawska

2. Filip Jerzy Chodkiewicz

3. Adam Cilulko

4. Tomasz Dobkowski

5. Jerzy Dobrowolski

6. Artur Kleczkowski – zastępca przewodniczącego Komisji

7. Paweł Łukasz Kotwica – przewodniczący Komisji

8. Dariusz Ostapowicz - zastępca przewodniczącego Komisji

9. Piotr Piłasiewicz - zastępca przewodniczącego Komisji

10. Magdalena Śleszyńska - zastępca przewodniczącego Komisji

11. Józef Świątkowski

12. Bogdan Wierzbicki

13. Mirosław Zawadzki

 

Komisja Społeczno – Oświatowa

1. Tomasz Bukłaho

2. Tomasz Dobkowski

3. Wojciech Szymon Krzywiński

4. Tomasz Miklas

5. Adam Wysocki - przewodniczący Komisji

6. Mirosław Zawadzki - zastępca przewodniczącego Komisji

 

Komisja Uzdrowiskowa

1. Sylwia Bielawska – przewodnicząca Komisji

2. Tomasz Dobkowski

3. Jerzy Dobrowolski

4. Paweł Łukasz Kotwica

5. Dariusz Ostapowicz - zastępca przewodniczącego Komisji

6. Magdalena Śleszyńska

 

Komisja Statutowa

1. Piotr Piłasiewicz - przewodniczący Komisji

2. Joanna Lisek - zastępca przewodniczącego Komisji

3. Sylwia Bielawska

4. Filip Jerzy Chodkiewicz

5. Wojciech Szymon Krzywiński

 

Prace komisji wspiera organizacyjnie:

Wydział Organizacyjno – Prawny pok. nr 23

tel. 87 643 42 15

e-mail: beata.filipow@urzad.augustow.pl; ewa.szczepanska@urzad.augustow.pl