Jesteś tutaj

Harmonogram ABO 2017

  • 11 lipca - 25 lipca 2016 r.
- akcja informacyjna konsultacji - kampania promocyjno-informacyjna i edukacyjna mająca na celu przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do niego; przekazanie wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu obywatelskiego i prawidłowego zgłaszania zadań do niego,
 
  • 26 lipca – 22 września 2016 r.
- składanie przez mieszkańców Augustowa formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego wraz z listą poparcia podpisami min. 25 mieszkańców miasta,
 
  • od 23 września do 17 listopada 2016 r.
- proces analizy i weryfikacji złożonych projektów zadań przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta lub miejskie jednostki organizacyjne; ustalenie listy zadań podlegających głosowaniu,
 
  • od 18 listopada do 4 grudnia 2016 r.
- kampania promocyjno-informacyjna mająca na celu przedstawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców, zasad udziału w głosowaniu oraz zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań,
 
  • od 5 do 19 grudnia 2016 r.
- jawne i powszechne głosowanie mieszkańców Augustowa powyżej 16. roku życia w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego,
 
  • do 23 grudnia 2016 r.
- ogłoszenie wyników konsultacji budżetu obywatelskiego.

LINKI