Jesteś tutaj

DANE KONTAKTOWE

Wydział

 

Telefon

Faks

E-mil

Biuro Obsługi Klienta

 

87 643-42-10

87 643-42-11

Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl

Burmistrz Miasta

Sekretariat

87 643-80-53

Miroslaw.karolczuk@urzad.augustow.pl

Zastępca Burmistrza

 

Skarbnik

 

87 643-42-26

Slawomir.Sieczkowski@urzad.augustow.pl

Sekretarz

 

87 643-42-14

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

 

 

 

Wydział Organizacyjno – Prawny

Sekretarz

87 643-42-14

 

Obsługa Rady Miejskiej, kadry

87 643-42-15

Wydzial.Ogolny@urzad.augustow.pl

Informatycy

87 643-65-88

87 643-80-68

Daniel.Wojewnik@urzad.augustow.pl

Zenon.Rytwinski@urzad.augustow.pl

Radcy Prawni

Radca prawny 

Sebastian Piekarski

87 643-42-24

kancelaria@spiekarski.pl

Referat Administracyjno - Gospodarczy

Kierownik

87 643-42-19

Andrzej.Chmielewski@urzad.augustow.pl

Wydział Finansowy

Kierownik

87 643-80-54

Wydzial.Finansowy@urzad.augustow.pl

Księgowość

87 643-42-27

87 643-42-28

Kasa

87 643-42-29

Z-ca kierownika

87 643-80-54

Podatki.Oplaty@urzad.augustow.pl

Środki transportowe

87 643-42-22

Podatek: rolny, leśny, od nieruchomości

87 643-42-25

Opłata parkingowa

87 643-80-62

Wydział Inwestycji

Kierownik

Z-ca kierownika

87 643-42-18

87 643-42-20

Wydzial.Inwestycji@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-42-20

87 643-42-21

87 643-42-22

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik

87 643-42-16

87 643-42-11

Wydzial.Architektury@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-42-17

Referat Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Inwestycji

Augustów, ul. Nowomiejska 41

Kierownik

87 615-62-06

87 643-42-11

Fundusze.Zewnetrzne@urzad.augustow.pl

Pracownicy

Wydział Promocji, Turystyki i Kultury

Augustów, ul. Młyńska 35

Kierownik

87 643-28-83

87 643-42-11

promocja@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-28-83

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Augustów, ul. Brzostowskiego 2

Kierownik

87 643-80-52

87 643-80-57

Elzbieta.Czmoch@urzad.augustow.pl

Mateusz.Krzywicki@urzad.augustow.pl

Katarzyna.Chmielewska@urzad.augustow.pl

Dorota.Dudzinska@urzad.augustow.pl

Marek.Wasilewski@urzad.augustow.pl

Ewidencja ludności,

sprawy wojskowe,

wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego,

zgromadzenia i imprezy masowe

87 643-80-51

 

532 467 883

Dowody osobiste

87 643-80-50

Obrona cywilna

87 643-80-55

Współpraca z organizacjami pozarządowymi,

budżet obywatelski

87 643-80-59

Michal.Kotarski@urzad.augustow.pl

Działalność gospodarcza,

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

87 643-80-57

Anna.Soltys@urzad.augustow.pl

Beata.Kapla@urzad.augustow.pl

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie

87 643-80-65

Magdalena.Zalewska@urzad.augustow.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik

87 643-42-23

87 643-42-11

Gospodarka.Nieruchomosciami@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-80-60

Wydział Edukacji i Sportu

Augustów, ul. Mickiewicza 1

Kierownik

87 643-23-19

87 643-33-01

Wydzial.Edukacji@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-43-00

Urząd Stanu Cywilnego

Augustów, ul. Młyńska 35

Kierownik

87 643-42-39

87 643-42-38

USC@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-42-38

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Augustów, ul. Nowomiejska 41

Kierownik

87 615-62-05

87 643-42-11

Gospodarka.Komunalna@urzad.augustow.pl

Odpady komunalne

87 615-62-01

Wycinka drzew/ ochrona zwierząt

87 615-62-03

Zieleń/ czystość

87 615-62-02

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

87 615-62-04

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Samodzielne stanowisko

87 643-80-69

87 643-42-11

ABI@urzad.augustow.pl

Referar Zamówień Publicznych

Samodzielny referat

87 643-80-66

87 643-42-11

ZP@urzad.augustow.pl

 

 

 

 


 

Telefon interwencyjny: 511 180 094

Czynny: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 20.00, weekendy i  święta w godz. 10.00 - 14.00

 

Ważne informacje:

  • Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 13:00 – 16:00
  • Kontakty dla organizacji pozarządowych składających wnioski o dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa: Michał Kotarski, tel. 87 643 80 59,

e-mail: michal.kotarski@urzad.augustow.pl, pracuje pon. – pt. w godz. 7.30 –15.30 w budynku Straży Pożarnej, ul. Brzostowskiego 2, pokój 201

  • Dla zadań: promocja miasta Augustowa, turystyka i krajoznawstwo: Ewa Mickiewicz, tel. 87 643 28 83,

e-mail: ewa.mickiewicz@urzad.augustow.pl, pracuje pon. – pt. w godz. 8.00-16.00 w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Młyńska 35