Jesteś tutaj

BUDŻET OBYWATELSKI

W dniach 28.11-12.12.2018 r. oddaj głos w czwartej edycji Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego!
 
Mieszkańcy Augustowa, którzy ukończyli 16 rok życia będą mogli oddać głos w formie papierowej (wrzucenie karty do głosowania  do  urn wyborczych znajdujących się: w budynku Urzędu Miasta , Miejskim Domu Kultury, siedzibie ATBS KODREM Sp. z o. o. oraz Pływalni Miejskiej) lub w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie https://zmieniamy.augustow.pl/ . Można oddać 2 głosy: po jednym na każdą kategorię zadań. Zagłosuj, bo warto! Twój głos ma znaczenie!
 

Listę zadań „twardych”, które zostaną poddane pod głosowanie:

1. Dogosfera – Psi Park w Augustowie

Zadanie zakłada stworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów z przeszkodami w okolicach pływalni miejskiej.

- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 110 000,00 zł

Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Zgłoszone zadanie nie obejmowało kosztów karczowania krzaków oraz wymiany gruntów. Ponadto zmieniono miejsce realizacji zadania na działkę 3819/3. Szacunkowy koszt zadania wynosi 132 915,55 zł.

2. Plac Zabaw na os. Przylesie

Zadanie zakłada powstanie ogrodzonego placu zabaw na os. Przylesie. Plac zabaw wyposażony byłyby m.in. w wieżę, huśtawka wagową i wahadłową, piramidę linową oraz karuzelę.

- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 90 600,00 zł

Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Zgłoszone zadanie nie obejmowało kosztów przygotowanie terenu pod plac zabaw oraz projektu zagospodarowania terenu. Szacunkowy koszt zadania wynosi 108 683,67 zł.

3. Kurtyna Wodna na gorące dni

Zadnie polega na zakupie kurtyny wodnej– urządzenia wytwarzające wodną mgiełkę, która w okresie upałów ustawiana byłby na Rynku Zygmunta Augusta.

- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 8 000,00 zł

Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Zgłoszone zadanie nie obejmowało kosztu projektu zagospodarowania terenu. Szacunkowy koszt zadania wynosi 9 500,00 zł.

4. Mural w Augustowie

Zadanie polega na wykonaniu artystycznego muralu kojarzonego z Augustowem lub jego historią na ścianie budynku (budynek Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej lub inny budynek wskazany przez Urząd Miejski).

- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 70 000,00 zł

Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

5. @-MOR – Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka

Zadanie zakłada wykonanie miejsca odpoczynku rowerzystów i pieszych (ławka solarna z WiFi i funkcją ładowania urządzeń mobilnych, ze stołem i zadaszeniem)  korzystających z trasy Green Velo prowadzącej do Sajenka.

- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 59 810,00 zł

Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

6. Doposażenie siłowni zewnętrznej „Osiedle Koszary” w urządzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach.

Zadanie polega na zakupie i montażu 3 urządzeń dla osób z niepełnosprawnością na wózkach oraz 1 ławki i 1 tablicy informacyjnej na terenie istniejącej już siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary".

- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 37 365,95 zł

Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

7. Kaczkomaty

Zadanie polega na zakupie i zainstalowaniu automatów do wydawania karmy dla ptaków wodnych.

- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 25 000,00 zł

Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: W związku z przeznaczeniem działek o nr 1/34 oraz 2842/2 pod tereny rekreacyjne tj. kąpieliska i plaże, Urząd Miejski w Augustowie zaproponował dwie lokalizacje montażu urządzeń tj. działki 883/3 i 2903/3. Szacunkowy koszt zadania wynosi 13 400,00 zł.

8. Skałki wspinaczkowe

Zadanie polega na zamontowaniu w okolicach amfiteatru grupy trzech, wolnostojących skałek wspinaczkowych o różnej wysokości i poziomach trudności umożliwiających treningi wspinaczkowe.

- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 145 000,00 zł

Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Ze względu na podmokły teren, zdecydowano o zmianie lokalizacji zadania na działki nr 10/4 i 10/5. Ponadto zadanie nie obejmowało kosztów wymiany gruntu oraz nadzoru inwestorskiego. Szacunkowy koszt zadania wynosi 177 000,00 zł.

Listę zadań „miękkich”, które zostaną poddane pod głosowanie:

1. Festyn Rodzinny „Budujemy Więzi – Od Juniora do Seniora”

Zadanie polega na organizacji festynu, którego celem będzie aktywizacja i integracja lokalnego środowiska poprzez udział we wspólnym gotowaniu, zabawach i konkursach.

- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 34 255,00 zł

Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

2. Augustów Dance Festival

Zadanie zakłada zorganizowanie turnieju tańca oraz pokazu tanecznego Mistrzów Świata i Europy w tańcu towarzyskim.

- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 44 700,00 zł

Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

3. Akcja Sterylizacja

Zadanie polega na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji psów oraz kotów właścicielskich.

- szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 40 300,00 zł

Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 

LINKI

ARTYKUŁY POWIĄZANE