Jesteś tutaj

ANKIETA OCENY ZADOWOLENIA KLIENTA Z USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W AUGUSTOWIE

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej jakości obsługi świadczonej przez Urząd Miejski w Augustowie. Wszystkie uwagi i wnioski posłużą doskonaleniu naszej pracy oraz zapewnieniu wszystkim mieszkańcom sprawnej i profesjonalnej obsługi.

Mirosław Karolczuk

Burmistrz Augustowa

 

Ankietę należy wypełnić poprzez:

- zaznaczenie odpowiedzi we właściwym polu w następujący sposób:

proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

można zaznaczyć kilka odpowiedzi

oraz

- uzupełnienie pustego pola

Punkty oznaczone * są wymagane.

 

7. Co według Pani / Pana ma największy wpływ na jakość załatwianych spraw?
14. Czy strona internetowa Urzędu Miejskiego w Augustowie jest:
Prosimy o ocenę w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najsłabiej, a 5 najlepiej
Metryczka klienta