Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

14/09/2018
Burmistrz Miasta Augustowa informuje, że w poniedziałek, 17 września 2018 roku o godzinie 12.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe, aby upamiętnić 79. rocznicę agresji ZSRR na Polskę.
13/09/2018
Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Armii Krajowej w Augustowie zaprasza do głosowania na projekt „ Hortiterapia – terapia ogrodem dla zdrowia, ciała i ducha”. Projekt wpisany jest w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Augustów i został zgłoszony w ogólnopolskim konkursie „Lokalni Herosi – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości”.
13/09/2018
Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych pt.: "Warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych"   Szanowni Państwo,
12/09/2018
Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 20 września 2018 r. /czwartek/ godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie.
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
11/09/2018
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn.Seniorzy -seniorom-cenna lekcja współpracy, złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi
11/09/2018
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż od 19 września 2018 r. do 3 października 2018 r.  odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019.