Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

zdjęcie ratusza
01/09/2017
Gmina Miasto Augustów ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 na realizację projektu związanego z inwestycjami w zakresie efektywnych źródeł energii. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Augustowa do składania deklaracji chęci pozyskania dofinansowania do 65% kosztów modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (m.in. zakupu i montażu kotłów ekologicznych). Na deklaracje czekamy do 5 września 2017 r.
zdjęcie ratusza
31/08/2017
Protokół z jawnego otwarcia ofert z dnia 31.08.2017 r. w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa kładek w ciągu pieszo – rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netta w Augustowi.
fot. 3Dpanorama.pl
31/08/2017
Wraz z końcem sierpnia nadszedł czas na krótkie podsumowanie okresu wakacyjnego. Tegoroczny sezon w Augustowie był niezwykle udany.
30/08/2017
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Augustowie przy Rynku Zygmunta 8, który odbędzie się w dniu 07.11.2017 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60.
30/08/2017
Burmistrz Miasta Augustowa informuje, że w piątek, 1 września 2017 roku o godzinie 12.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe, aby upamiętnić 78. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.  
30/08/2017
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.50.2017 „Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km 0+000 – 0+451,57 z infrastrukturą techniczną”