Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

05/10/2018
Augustów w rankingu miast powiatowych awansował z 201 pozycji średnich wydatków inwestycyjnych per capita w latach 2014-2016 na 80 miejsce (wydatki w latach 2015-2017). Średnie wydatki per capita wyniosły (2015-2017) 540,26 zł.
04/10/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.49.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie".
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
03/10/2018
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn.Czysty Kanał, złożoną przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski".
03/10/2018
We wtorek, 2 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego burmistrz Augustowa Wojciech Walulik podpisał umowę na realizację zadania „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”.
Podsumowanie sezonu kwiatowego
02/10/2018
W poniedziałek, 1 października burmistrz Augustowa Wojciech Walulik spotkał się z pracownikami Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, którzy na zlecenie Urzędu Miejskiego dbają o zieleń miejską.
Złote Gody
01/10/2018
W poniedziałek, 1 października w Urzędzie Stanu Cywilnego w Augustowie odbyły się uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.