Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Życzenia świąteczne
30/03/2018
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik składa wszystkim mieszkańcom i gościom odwiedzającym Augustów najlepsze życzenia spokojnych, pogodnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt oraz radosnego i wiosennego nastroju.
29/03/2018
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Augustowie przeznaczonych do oddania w użyczenie.
28/03/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.20.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym „Rozwój sieci dróg miejskich” – Etap VIII” – przebudowa ulicy Wioślarskiej w Augustowie
Informacja o godzinach pracy kasy
28/03/2018
Informacja w dniu 30.03.2018 r. Kasa Urzędu Miejskiego w Augustowie będzie czynna do godziny 10:00
Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 27 marca 2018 roku
28/03/2018
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.    
oświadczenie
28/03/2018
Szanowni Państwo oświadczam, że najbliższa sesja Rady Miejskiej w Augustowie, została zwołana na dzień 28 marca 2018 r. z naruszeniem § 5 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Augustowie