Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

04/04/2018
Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w następującej ilości, część 1 drewno wielkowymiarowe iglaste – 53,75 m³, część 2 opałowe iglaste – 37,08 m³, część 3 drewno st do mech przerobu – 22,10 m³, część 4 – 21,65 m³, część 5 – 9,44 m³. Pisemne oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów do godz. 10:00 dnia 16 kwietnia 2018 roku.
Augustowska Karta Turysty 2018
04/04/2018
Wzorem ubiegłego roku, Samorząd Augustowa wprowadza w sezonie letnim 2018 Augustowską Kartę Turysty,  w ramach której po uiszczeniu opłaty uzdrowiskowej lub miejscowej za co najmniej 3 dni pobytu w Augustowie, turystom oferuje się szereg zniżek. Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej do współpracy przy projekcie Augustowska Karta Turysty.
04/04/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.26.2018 „Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie - roboty budowlane” Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 14-05-2018 r. do godz.10:00.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych
30/03/2018
Burmistrz Miasta Augustowa Zarządzeniem Nr 1015/18  z dnia 30 marca 2018 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
30/03/2018
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Świadomość to bezpieczeństwo, złożoną przez Augustowskie Stowarzyszenie Aktywni Seniorzy.
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
30/03/2018
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Amazonki w służbie "dla zdrowia kobiet", złożoną przez Augustowski Klub "Amazonki".