Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

01/02/2018
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z poźn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Spotkania pod chmurką 2018, złożoną przez Fundację Mamy Mamy.
01/02/2018
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz przeznaczonych do sprzedaży.
31/01/2018
W związku z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie projektów dotyczących inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy zachęcamy mieszkańców miasta Augustowa do zgłaszania chęci udziału w projekcie na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE).
Profil Zaufany
30/01/2018
W imieniu Ministerstwa Cyfryzacji zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego. Posiadając Profil Zaufany można załatwić sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej. Zwłaszcza przedsiębiorcy powinni założyć go jak najszybciej.
Burmistrz Augustowa spotkał się z augustowskimi przedsiębiorcami_fot. UM w Augustowie
30/01/2018
We wtorek, 30 stycznia burmistrz Augustowa Wojciech Walulik spotkał się z augustowskimi przedsiębiorcami zainteresowanymi możliwością inwestowania w Augustowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.
25/01/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.11.2018 „Budowa budynku toalet ogólnodostępnych wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, t.j: utwardzonymi dojściami, instalacją elektryczną, instalacją kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”