Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
08/02/2018
Burmistrz  Miasta  Augustowa podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 08.02.2018 r. do 01.03.2018 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: wykaz nieruchomości położonej w Augustowie, obręb 5, przeznaczonej do zamiany:
Otwarty konkurs ofert w zakresie:ochrony promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i działalność na rzecz osób starszych.
07/02/2018
Burmistrz Augustowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2018 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,  działalności na rzecz osób starszych.
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
07/02/2018
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty dla taty, złożoną przez Fundację im. św. Cyryla i Metodego.
Ferie w Przedszkolu nr 6 im. Słonecznej Szósteczki, Fot. Przedszkole nr 6 w Augustowie
06/02/2018
Podczas ferii zimowych (22.01.-02.02.2018) dzieci z Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie uczestniczyły w wielu ciekawych zabawach i podejmowały zróżnicowane aktywności. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z ferii w przedszkolu.
Otwarcie Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie. Fot. UM w Augustowie
05/02/2018
W poniedziałek, 5 lutego 2018 r. w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji- posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, przedstawicieli jednostek samorządu lokalnego, radnych miejskich, przedstawicieli instytucji państwowych, służb mundurowych i zaproszonych gości, burmistrz Augustowa Wojciech Walulik uroczyście otworzył Strefę Aktywności Gospodarczej.
Pożegnanie starej bazy kajakarzy
01/02/2018
W środę, 31 stycznia odbyło się oficjalne pożegnanie dotychczasowej bazy augustowskich kajakarzy nad rzeką Nettą. Podczas spotkania obecny był burmistrz Augustowa Wojciech Walulik, trenerzy, zawodnicy oraz osoby związane z tym miejscem. Przed starym budynkiem bazy dla kajakarzy wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie.