Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie Stowarzyszenie "Polska Organizacja Wojskowa" serdecznie zaprasza na 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
13/01/2021
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną uroczystości przy Pomniku Powstania Styczniowego na Uroczysku "Powstańce", planowane na godz. 19.00 w dniu 14.01.2021 r. zostają przesunięte na godz. 9.30 w dniu 15.01.2021 r.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych
12/01/2021
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dierżawę na okres 10 lat nieruchomości połozonych przy ulicy Zarzecze.
12/01/2021
BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wycenę nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie w 2021 r. -  IV ogłoszenie
11/01/2021
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO  NA PODSTAWIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Przedmiot zamówienia: usługa
Nudołamacz, czyli ferie w mieście
11/01/2021
Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, Augustów nie zapomniał o najmłodszych mieszkańcach.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
08/01/2021
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.