Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

29/01/2019
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz użyczenie.
29/01/2019
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2019 r. w zakresie: a) turystyki, krajoznawstwa i promocji,  b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, d) promocji wolontariatu odbędzie się 31 stycznia 2019 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2019 roku
28/01/2019
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2019 r. w zakresie: 1. działalności na rzecz osób starszych, 2. ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Obrady V sesji Rady Miejskiej w Augustowie
25/01/2019
Informujemy wszystkich mieszkańców, że 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędą się obrady V sesji Rady Miejskiej w Augustowie.
25/01/2019
Burmistrz Miasta Augustowa uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1340 ze zm.) w 2019 r. producenci rolni otrzymają wyższy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do upraw rolnych oraz mogą ubiegać się o jego zwrot również do chowu lub hodowli bydła.
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Augustowa w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2019 na terenie gminy Miasto Augustów
24/01/2019
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Augustowa w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2019 na terenie gminy Miasto Augustów