Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

18/11/2022
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie zaprasza i zachęca osoby, organizacje pozarządowe lub instytucje do zgłaszania kandydatów w konkursie o tytuł „Społecznika Roku 2022”.    
17/11/2022
Miasto Augustów otrzymało dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
17/11/2022
Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że w dniu 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561).
16/11/2022
W parku na Rynku Zygmunta Augusta powstały miejsca schronienia dla jeży. Gdy temperatura spada w okolice zera, jeże poszukują dogodnego miejsca do przezimowania. Aby pomóc tym sympatycznym zwierzętom przetrwać zimę, augustowscy przedszkolaki i uczniowie postanowili wybudować dla nich bezpieczne schronienie. To była praktyczna lekcja przyrody na świeżym powietrzu. Na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy przyjaciela zwierząt.        
16/11/2022
W Augustowie poczuliśmy pierwsze oznaki zbliżającej się zimy. Niskie temperatury są szczególnie uciążliwe, a nawet śmiertelne dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Nie bądźmy, więc wobec nich obojętni. Pamiętajmy, że nasza reakcja może uratować komuś życie. Aby zwracać szczególną uwagę na osoby w naszym otoczeniu apeluje Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk. Podajemy numery kontaktowe, na które można dokonać zgłoszenia.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej
16/11/2022
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Augustowa w 2023, 2024 i 2025 r. organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2022r., poz.1327) w zakresie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej w 2023, 2024 i 2025 r. Termin składania ofert upływa 7 grudnia 2022 r. do godz. 15.30.