Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie
12/01/2022
21 stycznia 2022 r. (piątek) o godz. 13.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie
11/01/2022
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku informuje, iż od godz. 23:00 dnia 11.01.2022 do godz.
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
11/01/2022
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
11/01/2022
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych. Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygoto
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
11/01/2022
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania sz