Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

11/10/2017
Urząd Miejski w Augustowie na podstawie art.21 ust. 4-5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (DZ.U. Z 2016 r. poz. 422 z późn. zm.) informuje, że został wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu, własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych, w terminie 12.10.2017 r. do 11.12.2017 r., na okres 60 dni, w tym 30 dni właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski dot. w/w projektu. Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dotyczy następujących obrębów:
11/10/2017
Burmistrz Miasta Augustowa zawiadamia, że w niedzielę, 15 października 2017 r. w godzinach 15.00 do 16.00 będzie miało miejsce zgromadzenie dotyczące propagowania idei demokracji. Zgromadzienie odbędzie się w parku przy Rynku Zygmunta Augusta. Liczba uczestników jaką przewiduje organizator zgromadzenia, będzie wynosić od 13 do 30 osób.
Marianna I Stanisław Kużmiccy
10/10/2017
We wtorek, 10 października 2017 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Augustowie Państwo Marianna i Stanisław Kuźmiccy obchodzili szczególny jubileusz – Złote Gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego.
10/10/2017
Ogłoszenie naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Transportowego “NECKO” Sp. z o.o.
Pokaz filmu "Radosław"
10/10/2017
W poniedziałek, 9 października 2017r. o godzinie 10-tej, w augustowskim kinie Iskra odbył się wyjątkowy pokaz kina historycznego. Małgorzata Brama zaprezentowała swój film poświęcony pułkownikowi Janowi Mazurkiewiczowi pseudonim „Radosław”, dowódcy jednego z elitarnych oddziałów Kedywu powstania warszawskiego. W pokazie wzięli udział uczniowie augustowskich szkół, członkinie Światowego Związku Armii Krajowej w Augustowie oraz założyciele Klubu Historycznego imienia Armii Krajowej - Państwo Kaszlejowie. Głos w spotkaniu zabrał także dr Waldemar Wilczewski z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.