Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

25/01/2016
Terminy wywozu odpadów komunalnych w I kwartale 2016 r. Jeśli plik jest nieczytelny, możesz go pobrać z galerii.    
21/01/2016
Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
20/01/2016
Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
19/01/2016
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem „Ferii zimowych 2016 na sportowo” organizowanych przez Urząd Miejski w Augustowie.
19/01/2016
Mieszkańców Augustowa serdecznie zachęcamy do zgłaszania augustowskich kandydatur (produktów, inwestycji, technologii i odkryć, inicjatyw czy przedsięwzięć, wydarzeń prowadzonych, wdrażanych i realizowanych na terenie Augustowa) do konkursu Podlaska Marka.
19/01/2016
Informujemy przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, o zobowiązaniu do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.