Jesteś tutaj

ZP.271.9.2017 CZĘŚĆ I: Wykonanie robót rozbiórkowych budynku usługowo-gastronomicznego „POSTiW” przy wyciągu nart wodnych w Augustowie, działka nr 1/52, CZĘŚĆ II: Wykonanie robót rozbiórkowych kiosku handlowego w Augustowie, działka nr 859/1”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
ZP.271.9.2017 CZĘŚĆ I: Wykonanie robót rozbiórkowych budynku usługowo-gastronomicznego „POSTiW” przy wyciągu nart wodnych w Augustowie,
działka nr 1/52, CZĘŚĆ II: Wykonanie robót rozbiórkowych kiosku handlowego w Augustowie, działka nr 859/1”
Ofertę należy złożyć Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 29-03-2017 r. do godz.10:00.