Jesteś tutaj

ZP.271.58.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Rozwój sieci dróg miejskich” Etap IV

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.58.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Rozwój sieci dróg miejskich” Etap IV

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 16-11-2017 r. do godz.10:00.

LINKI