Jesteś tutaj

ZP.271.29.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Licealnej w Augustowie”.

Zapraszamy do składania ofert na Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: ZP.271.29.2018 „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Licealnej w Augustowie”.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 11-05-2018 r. do godz.10:00.

LINKI