Jesteś tutaj

ZP.271.26.2017 „Budowa linii energetycznych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Augustowa”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.26.2017 „Budowa linii energetycznych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Augustowa”

 Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 25-05-2017 r. do godz.10:00.