Jesteś tutaj

ZP.271.22.2018 CZĘŚĆ I. Pełnienie nadzoru autorskiego wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej na zadaniu: Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona- etap II CZĘŚĆ II. Pełnienie nadzoru .............

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.22.2018 CZĘŚĆ I. Pełnienie nadzoru autorskiego wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej na zadaniu: Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona- etap II CZĘŚĆ II. Pełnienie nadzoru autorskiego wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej na zadaniu: Budowa ul. Jaćwieskiej w Augustowie

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 21-03-2018 r. do godz.10:00.

LINKI