Jesteś tutaj

ZP.271.21.2018 „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Licealnej w Augustowie” - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.21.2018 „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Licealnej w Augustowie” - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 28-03-2018 r. do godz.10:00.

LINKI