Jesteś tutaj

ZP.271.19.2018 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu inwestycyjnym: „Rozwój sieci dróg miejskich Etap IV – Budowa ul. Bocianiej oraz wjazdów do bram na ul. M. Dąbrowskiej, E. Orzeszkowej i ul. Złotej w Augustowie”. Ofertę należy złożyć w sekret

ZP.271.19.2018 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu inwestycyjnym: „Rozwój sieci dróg miejskich Etap IV – Budowa ul. Bocianiej oraz wjazdów do bram na
ul. M. Dąbrowskiej, E. Orzeszkowej i ul. Złotej w Augustowie”.
 
Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 16-03-2018 r. do godz.10:00.

LINKI