Jesteś tutaj

ZP.271.12.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zdaniem: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie” – dokumentacja uzupełniająca i roboty budowlane”.

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.12.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zdaniem: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie” – dokumentacja uzupełniająca i roboty budowlane”.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 08.03.2018 r. do godz.10:00.

LINKI