Jesteś tutaj

Zniesione opłaty za parkowanie w soboty

We wtorek, 26 kwietnia 2016 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wydany w sprawie I OSK 3507/15 dotyczącej skargi Prokuratora Rejonowego w Augustowie na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2013 r. nr XXVI/206/13 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził nieważność par. 2 ust. 2 powyższej uchwały oraz par. 3 ust. 2 załącznika nr do 2 do uchwały w zakresie ustanawiającym pobieranie opłat w strefie płatnego parkowania w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00. Powyższe orzeczenie jest prawomocne i natychmiast obowiązujące. Oznacza to, że aktualnie nie ma podstawy prawnej do pobierania opłat w strefie płatnego parkowania w Augustowie w soboty.

W związku z powyższym, opłaty za parkowanie w strefie w soboty nie obowiązują – nie można ich pobierać ani karać za ich nie uiszczenie.