Jesteś tutaj

Zbliża się termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok.

Przypominamy, że w środę 15 kwietnia 2020r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2020r.

Stawki opłat za I kwartał 2020 r.

1 osobowe gospodarstwo domowe 22 zł miesięcznie
2 osobowe gospodarstwo domowe 43 zł miesięcznie
3 osobowe gospodarstwo domowe 64 zł miesięcznie
4 osobowe gospodarstwo domowe 84 zł miesięcznie
5 osobowe gospodarstwo domowe 93 zł miesięcznie
6 osobowe gospodarstwo domowe i powyżej 94 zł miesięcznie

Zgodnie z Uchwałą nr XX/231/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki oopłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

21 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostownikach przydomowych.

Zapłaty można dokonać bez dodatkowych prowizji i opłat w Banku PEKAO S.A. ul. Rynek Zygmunta Augusta 33 w Augustowie w godz. od 10.00 do 16.00 oraz innych bankach np. w położonej w pobliżu Urzędu Miejskiego Filii Banku PKO BP ul.3 Maja 61 w godz. 7.30 do 15.30, w Urzędach Pocztowych na terenie miasta Augustów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem Urzędu Poczty na ulicy Komunalnej i ul. Partyzantów, która będzie pracowała od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 14.00 i w piątek w godz. od 14.00 do 20.00).

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.

Kontakt z  Referatem Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

telefon: 87 615 62 01

tel kom. 516 060 316