Jesteś tutaj

Zaproszenie na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych pt.: "Warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych"

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiam o nieodpłatnym szkoleniu dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta Augustów oraz pracowników tych punktów.

Szkolenie odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60 w sali konferencyjnej (I piętro) w dn.:

17 września 2018 r. w godz.: 13.00-14.30

i 19 września 2018 r. w godz.: 8.00-9.30.

(szkolenie jest jednodniowe w jednym z wyżej wymienionych a wybranym przez Państwa dniu. W szkoleniu może wziąć udział dowolna liczba pracowników punktów sprzedaży napojów alkoholowych).

Szkolenie obejmować będzie m.in.: porady dla sprzedawców, zasady odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim w świetle obowiązujących aktów prawnych.

Kazdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Serdecznie zaprasza

Burmistrz Miasta Augustowa

 

Dodatkowych informacji w Urzędzie Miejskim w Augustowie udziela:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Beata Kapla, Anna Sołtys

tel.: 87 643 80 57

(zaproszenia listowne na ww szkolenie zostały wysłane do sprzedawców napojów alkoholowych w dn. 07.09.2018r.)