Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

30/07/2022
Lipiec obfituje w ciekawe wydarzenia, które odbywać się będą w różnych częściach miasta. Oto przegląd imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych w Augustowie! Sprawdź, jakie atrakcje czekają na Was w tym miesiącu!
Informacja dla osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów
29/07/2022
Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż w dniu 27 lipca 2022 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła wnioski o przyznanie lokalu mieszkalnego, socjalnego i o zamianę, złożone w 2021 r. oraz dokonała aktualizacji wniosków umieszczonych na listach na lata 2021/2022.
28/07/2022
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Augustowie ul. Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów  
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
28/07/2022
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspi
28/07/2022
Zmiana otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 roku w zakresie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 r. w zakresie promocji wolontariatu.
28/07/2022
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 r. w zakresie promocji wolontariatu.