Jesteś tutaj

XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 15 lipca 2021 r. (czwartek)  o godz. 17.00 odbędą się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038).

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Mirosława Zawadzkiego.
  3. Przyjęcie apelu w sprawie odwołania Filipa Jerzego Chodkiewicza z funkcji Zastępcy Burmistrza Miasta Augustowa.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca

                                                        Rady Miejskiej w Augustowie

                                                              (-) Alicja Dobrowolska