Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportu do spółki oraz sprzedaży

 

 Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 28.02.2018 r. do 21.03.2018 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych:

1)  do sprzedaży:

- nieruchomość oznaczona Nr geodez. 3438/4 o pow.0,1621 ha położona przy ul. 3 Maja 19,

2) do wniesienia aportu do spółki:

-nieruchomość oznaczona Nr geodez. 708/2 o pow.1,0481 ha położona przy ul.Transportowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.